Prijavi grobnicu

Prijavi grobnicu

1.2.2018

Anonimna prijava potencijalnih lokacija grobnica
Ukoliko imate informacije o potencijalnim lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica možete ih potpuno anonimno i besplatno 
javiti Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine na broj telefona

080-02-01-07

Dobijena informacija će bez odlaganja biti provjerena na terenu.

Vaša saznanja o postojanju grobnice, anonimno ili sa Vašim podacima, možete dostaviti i uz pomoć aplikacije "Prijava lokacije".
Aplikacija je jednostavna za korištenje i nalazi se na sljedećem LINKU